ADDRESS


EMAIL

PHONE

Tuny a tuny odpadu

Ano, lidé vyprodukují za život tuny odpadu. A pokud rekonstruují baráček či byt, přidají k tomu další tuny stavební suti. Představte si, že byste nechali veškerý Váš odpad ležet tam, kam by prostě spadl. A totéž by udělali ostatní. Za pár dnů by na Zemi nebylo k hnutí. Všude by byla všemožná havěť a zajisté by se Vám mezi tím nechtělo kličkovat.

Zajistěte pořádek

To samé se týká stavebního odpadu. Je jisté, že tento druh odpadu nevyprodukuje každý, ale i přes to ho nemůžete nechat ležet tam, kam ho při rekonstrukci složíte. Je zapotřebí jej odvézt. Přistavíme Vám kontejner a necháme Vám jej tak dlouho, jak jen budete potřebovat. Odvozem suti Praha se nemusíte zabývat Vy, od toho tu jsme my s potřebnou technikou a mapou oficiálních skládek a míst, kde se tohoto druhu odpadu můžeme legálně zbavit.