ADDRESS


EMAIL

PHONE

Finanční zátěž

Štítky:

S čím je třeba při rozhodnutí koupit si klimatizaci vlastně počítat? Zejména s pořizovacími náklady. Při objednání celého projektu u odborné firmy se cena řídí samozřejmě dohodou a poměry nutné realizace. Náklady permanentní znamená spotřebovaná elektrická energie, která je nutná k fungování.

Menší modely

U koupě hotových kompletů, které můžeme sami instalovat ve svém domě, nebo částech firmy je nutno poznamenat, že pořizovací náklady se v podstatě stále snižují. Je to dáno tím, že sériová výroba, používání stále nových, levnějších materiálů, stlačují, společně s konkurencí, ceny dolů. To znamená, že pořízení takového zařízení příslušných parametrů i do domácnosti nemusí znamenat žádné zásadní vydání ani pro běžnou rodinu. A investice se vrátí nejen v pohodlí, ale zejména v ochraně zdraví nejen našeho, ale zejména našich bližních, kteří nemají takovou schopnost samoregulace tělesné teploty. To jsou zejména děti, senioři, lidé s nemocemi kardiovaskulárními a domácí zvířata.