ADDRESS


EMAIL

PHONE

Alkohol je nebezpečná droga

Ve společnosti je legální, lidé jej často vyhledávají, protože v jeho opojení ztrácení zábrany, cítí se uvolněně, jsou výřeční a problémy, které je trápí, se pod jeho působením nezdají tak palčivé. Přesto je to stále droga srovnatelná s kokainem a opiáty! Závislost na pití je závislost jako každá jiná, vyžaduje připuštění si problému nemocným a aktivní přístup k jeho řešení. Často totiž ničí život nejen samotnému nemocnému, ale i jeho rodině a blízkým. Ve společnosti je přesto často bagatelizována. Pokud ale problém jednou nastal, ať už u Vás, nebo ve Vašem okolí, bez léčby se to neobejde.

Různé způsoby řešení

Prvním a základním předpokladem je, že se nemocný opravdu chce změnit. Poté je možné zapojit jej do ambulantní léčby alkoholismu, umístit do detoxikačního zařízení, nebo do odvykacího programu. Naše nestátní zařízení nabízí převážně 28denní pobytové programy v luxusním wellness zařízení, které Vám umožní změnit prostředí, vymanit se z každodennosti, jejíž součástí bylo i pití, zapojit se do individuální i skupinové terapie. Je tím správným krokem ke komplexní změně životosprávy a k celkové nápravě.